Håll dig uppdaterad! Registrera dig och prenumerera på våra lediga tjänster.

Håll koll på kommande tjänster.

Svenska Afghanistankommittén, Stockholm

Svenska Afghanistankommittén, Stockholm

Vårt svenska ledningskontor finns i  ljusa fina lokaler på Malmgårdsvägen 63, Stockholm.  Här är det nära både till Vitabergsparken och till vattnet. Det finns bussar i närheten och kommer du med tunnelbana är det dryga tio minuters promenad från hållplats Skanstull på den gröna linjen. 

Hos oss kan du göra karriär inom olika områden.

Vårt GS sekretariat (SGS) stödjer generalsekreteraren i strategisk ledning, styrning och påverkan. Enheten arbetar med organisationsövergripande processer, kontroll av verksamhet och finanser, samt analyser, positioneringar och budskap. Här arbetar chefsekonom, strategisk rådgivare, policyrådgivare och pressekreterare.

På staben för medlemmar, utveckling och förening (MUF) arbetar vi med att förstärka och utveckla engagemanget och medlemsrörelsen genom olika strategier och insatser. Tillsammans med våra medlemmar och lokalföreningar runtom i landet och med stöd av vår kommunikationsenhet, bidrar vi till att sprida ökad kunskap om vårt arbete i Afghanistan, värva medlemmar och bidra till vårt opinions-, påverkans-, och insamlingsarbete. Staben arbetar även med att förstärka interndemokratin i föreningen och medlemsrörelsen, samt med att stödja lokalföreningarna i deras löpande arbete.

På enheten för biståndssamordning (ACU) arbetar vi med givare i Sverige och EU och bidrar till att SAK har goda givarrelationer och finansiering genom vårt anseende och höga kvalitet på ansökningar, rapporter och dialog. SAK är en strategisk partner till Sida och har även gott samarbete med andra givare. Vi samverkar med våra kollegor i Afghanistan och Sverige för att ta fram projektförslag och rapporter, men vi arbetar även strategiskt med resursmobilisering och utveckling av våra kärnprocesser.

Vår kommunikationsenhet (COMS) vill öka kunskapen om situationen i Afghanistan och engagemanget för människors rättigheter där. Det innebär både strategiskt och operativt arbete mot medier och i egna kanaler som webb, sociala medier, event och vår tidning Afghanistan-nytt. Vi arbetar med både insamling, opinionsbildning och kommunikation mot medlemmar.

På vår enhet för ekonomi och administration (FIA) arbetar vi bland annat med att säkerställa att kontoret lever upp till de lagkrav och olika riktlinjer som ställs på oss vad gäller tillexempel ekonomi, upphandling, dokumenthantering och dataskydd. Vi ser och till att medarbetarna har en fungerade IT-miljö, får sina löner i tid samt att våra lokaler är trivsamma och välkomnande. På enheten finns också HR-funktionen som ansvarar för allt från att arbetsrätten följs till en bra kandidat och medarbetarupplevelse. Hos oss jobbar ekonomer, IT-ansvarig, administrativ samordnare, kansliadministratör och HR-chef.

Arbetsklimat

På en liten arbetsplats får en vara beredd att ta stort ansvar för egna området. Därför får våra medarbeatre stort förtroende att själva planera sitt arbete och löpnade kompetensutveckling. Samtidigt kan du alltid lita på att det finns en närvarande chef som kan hjälpa till att guida dig rätt när du behöver stöd.

I våra medarbetarundersökningar är det drivkrafter som meningsfullhet och delaktighet, strategi, vision och kultur samt relation till chef och kollegor som får absolut högst poäng, detta är vi stolta över och värnar som en del av vår kultur.

Många av våra medarbetare uppskattar också den närheten som finns till verksamheten i Afghanistan och möjligheten att när säkerheten så tillåter kunna åka dit regelbundet.

Vi tror på att medarbetareinflytande och nära samarbetet med arbetsmarknadensparter, därför har vi ett samverkansavtal och en välutvecklad relation med våra lokala fackliga och vårt arbetsmiljöombud.

Lediga tjänster

Nedan hittar du alla våra lediga tjänster just nu. Om du hittar något som passar, skicka in en ansökan idag!

Just nu har vi inga lediga tjänster, du kan alltid skicka en spontanansökan!